Wednesday, November 2, 2011

suasana fizikal ketika menerima klien..

ketika menerima kedatangan klien ke bilik kaunseling, kaunselor haruslah menyediakan satu keadaan ataupun suasana yang boleh menyebabkan klien sedar bahawa kaunselor menerima dan bersedia membantu klien...Egan (1988) telah memberikan akronim SOLER sebagai singkatan kepada komunikasi bukan lisan yang penting sebagai peringatan kepada kaunselor..

  • S - face the client SQUARELY

  • O - OPEN POSTURE

  • L - LEAN TOWARD

  • E - EYE CONTACT

  • R - RELAXED
p/s semoga apa yang disampaikan dapat kita amalkan bersama bagi mempertingkatkan mutu profesion kaunseling di Malaysia.
No comments:

Post a Comment